Amazing A

Amazing A

Alligatorn är en symbol för styrka, visdom, överlevnad och förnyelse. Att bära en alligator säger till världen att du försvarar ditt eget utrymme men den är också en symbol för att koppla av och ta det lugnt. Vår Alligatorn vilar i ett hav av färgstarka Anemoner som påminner oss om att se mot en ljus framtid. Anemoner kallas ibland vindblommor då de kommer med vårvinden, 

och alltså bär med sig något nytt. Runt omkring dansar Amiral, Aurora, Adonis och Apollo-fjärilar. Fjärilar symboliserar pånyttfödelse och förändring. De är också en symbol för friheten där den allra högsta formen av kärlek kan frodas som bäst. Försöker du fånga en fjäril och sen håller den lite för hårt så dör den. 

Lite som alla livets verkliga skönheter, som kärleken, glädjen och lyckan – de kan upplevas men inte ägas. Som fjärilsvingar mot en kind eller en ljum vårvind. 

Och för att verkligen uppleva det bästa livet har att erbjuda behövs kanske en Alligators handlingskraft, styrka och vilsamma visdom, en Adonisfjärils naturliga inställning till förändring och Anemonernas löfte om att livet likt våren jämnt har något nytt att erbjuda. Det bästa återstår alltid. Att helt enkelt gå in i varje dag med affirmationen; 

A, as in I am Amazing! 

Jag är värd allt! 

Jag är en fucking Kueen!

Tillbaka till toppen